CENTRUL PENTRU STUDII DE RISC MODELARE SPATIALA SI DINAMICA SISTEMELOR TERESTRE SI COSTIERE

 • Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere
 • Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere
 • Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere
 • Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere
 • Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere
 • Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere
 • Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere
 • Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere
 • Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere

Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere

Centru acreditat UB, cod 48

» PREZENTARE

Centrul isi desfasoara activitatea in cadrul Facultatii de Geografie, UB, avand ca obiectiv dezvoltarea cunoasterii dinamicii de mediu pentru rezolvarea unor probleme actuale complexe, care presupun o abordare interdisciplinara. Acest obiectiv este urmarit prin activitati de cercetare teoretica fundamentala si aplicata, mai ales prin dezvoltarea unor metodologii performante de analiza spatiala si temporala a sistemelor teritoriale terestre si costiere, inclusiv din perspectiva riscului si a adaptarii la risc a comunitatilor umane. Un aspect important se refera la dezvoltarea algoritmilor si programelor simulatoare destinate identificarii si diminuarii efectelor de vulnerabilitate si risc, care rezulta din interactiunea om-mediu.

In cadrul centrului isi desfasoara activitatea personal permanent si personal asociat: a) cadre didactice din cadrul Facultatii de Geografie, Facultatii de Geologie si Geofizica, Facultatii de Psihologie etc.; b) cercetatori stiintifici, ingineri, tehnicieni si alti specialisti angajati în activitati de cercetare stiintifica, proiectare, executie, servicii etc., care corespund domeniilor de cercetare. c) cadre didactice asociate Facultatii de Geografie; d) doctoranzi care îsi elaboreaza teza în cadrul Facultatii de Geografie sau în alte institute de învatamânt din tara si strainatate; e) masteranzi si studenti de la diferite specializari, facultati si universitati, care corespund domeniilor de cercetare stiintifica abordate in cadrul centrului.

Activitatea Centrului este pe durata nelimitata si este organizata pe departamente si echipe de lucru, conform organigramei din Statutul Centrului si este coordonata de un Consiliu director, constituit din: Presedinte de onoare, Director executiv, Directorii departamentelor.


» MISIUNE

Centrul îsi propune ca obiectiv general dezvoltarea unei activitati de cercetare stiintifica fundamentala competitiva la nivel international, prin colaborare cu alte institute CD din tara si strainatate, cresterea si diversificarea capacitatii de cercetare prin formarea si promovarea resursei umane inalt calificate tehnico-stiintific.


» DIRECTII CDI

 • Studii de vulnerabilitate si risc
 • Studii de perceptie si adaptare la risc
 • Dezvoltarea de metode si metodologii pentru evaluarea spatiala si temporala a riscului si vulnerabilitatii mediilor terestre si costiere
 • Dezvoltare analize spatiale GIS si modelare spatio-temporala
 • Teledetectie apropiata
 • Modelarea propagarii erorilor in analizele de GIS si teledetectie
 • Interactiuni fluvio - marine: Dinamica reliefului si transportul sedimentelor in zonele gurilor de varsare
 • Transportul eolian de nisip pe coastele temperat-continentale
 • Geneza si evolutia Deltei Dunarii
 • Reconstructia peisajului costier si eolian
 • Influenta Oscilatiei Nord-Atlantice asupra regimului eolian litoral
 • Reconstructia peisajelor terestre si costiere, aspecte de morfodinamica;
 • Geomorfologia tarmurilor cu faleza si plaja
 • Interactiuni plaja – dune in mediile litorale micromareice
 • Rolul texturii sedimentelor asupra transportului eolian

» VALORIFICARE

Modul de valorificare a rezultatelor cercetarii se axeaza pe publicatii in reviste de specialitate cotate ISI, in reviste precum Risk Analysis: An International Journal, Natural Hazards, Marine Geology, Sedimentology, GeoJournal, Geomorphology, in alte reviste internationale de larga circulatie si in reviste nationale recunoscute CNCSIS, in carti si cursuri publicate in edituri recunoscute la nivel national (CNCSIS) si international.

Valorificarea rezultatelor cercetarii s-a facut si se face prin comunicari in cadrul conferintelor internationale organizate de forurile stiintifice recunoscute in domeniu si la conferinte nationale.

Rezultatele cercetarii sunt continuu implementate in activitatea didactica, ducand la imbunatatirea notelor de curs, a programelor analitice la disciplinele de specialitate si se regasesc in introducerea unor metode moderne de cercetare in cadrul temelor de lucrari practice sau al cercetarilor de teren, ducand la dezvoltarea resursei umane.

 

 


Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Află mai multe.                 OK, sunt de acord!