PROIECT
DANUBERES
 
Scopul proiectului

Proiectul urmareste recompunerea relatiilor complexe dintre climat, sistemul fluviatil si transferul de sedimente in domeniul deltaic; compararea situatiei trecute (specifice Holocenului Superior) cu cea actuala, inclusiv in contextul impactului antropic, in vederea unei prognoze a evolutiei sistemului deltaic si costier al Dunarii.

Obiectivele majore ale proiectului definite fiecare prin detalierea obiectivelor specifice:

Obiectivele majore se refera la obtinerea datelor referitoare la evenimentele hidrologice extreme si consecintele lor asupra functionalitatii complexe a deltei in trecut, prin investigarea stratigrafiei deltei interne (deltei fluviale) si a arealelor non-deltaice adiacente, prin carotari si datari. Toate aceste informatii coroborate cu datele climatice, hidrologice, morfologice si sedimentare partial obtinute in urma analizelor complexe (datare, corelare, integrare, interpretare) vor ajuta la estimarea transferului de sedimente danubiene in zona costiera si la cuantificarea acestui aport in morfodinamica costiera actuala.

Un alt obiectiv major se centreaza pe modelarea raspunsului sistemului morfo-hidrografic in spatiu si timp, in conditii de evenimente hidrologice de ape mari, pe un sector esantion de studiu din Delta si relationarea antropica cu aceste evenimente.

Rezultatele masurabile asociate obiectivelor specifice.

Abordarea morfodinamicii si sedimentologiei Deltei Dunarii la o scara temporala mare este necesara pentru stabilirea factorilor de control ai acesteia, cu o importanta speciala pentru planurile de management. Desi multe aspecte morfologice si sedimentologice ale Deltei Dunarii sunt bine intelese, evolutia cuaternara a acesteia a fost putin analizata si este inca ambigua. Aceasta abordare devine insa absolut necesara pentru intelegerea sistemului de reglare de tip fractal a relatiei debit-aluviuni-morfologie, cu posibilitate de prognoza a unor evolutii viitoare cu impact in dezvoltarea mediului deltaic si a comunitattilor umane la nivel local si regional.

Rezultatele masurabile sunt legate de:
  • determinarea cantitativa a controlului exercitat de oscilatiile climatice vs. controlul topografiei preexistene in declansarea divagarii cursurilor bratelor Dunarii,
  • evaluarea impactului constructiei barajelor in debitul solid si lichid al Dunarii si implicatiile asupra functionalitatii sistemelor teritoriale deltaice si costiere,
  • corelatii intre ratele de sedimentare din spatele barajelor si rata de retragere a liniei tarmului;
  • cuantificarea implicatiilor constructiei barajelor asupra circulatiei din lungul tarmului si morfodinamicii de ansamblu a acestuia;
  • diferentierea si cuantificarea controlului aportului sedimentar fluvial desfasurat in lungul tarmului asupra comportamentului dinamic al tarmului si al gurilor de varsare,
  • intocmirea hartilor de inundabilitate si modelarea distributiei debitului si nivelului,
  • evaluarea implicatiilor morfologice ale inundatiilor,
  • evaluarea dimensionalitatii sociale a riscului la inundatii; relatia vulnerabilitate adaptare,
  • evaluarea riscului la inundatii.
Copyright www.geodinamic.ro 2007-2008
Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Află mai multe.                 OK, sunt de acord!