Rezultate

Proiectul REVEAL pleaca de la realitatea seismica a orasului Bucuresti, capitala europeana cu cel mai ridicat risc seismic, si de la suprapunerea in acest spatiu marcat de instabilitatile potentiale ale contextului tectonic a unor sisteme ce urmeaza reguli și organizari spatiale si functionale diferite: sistemul antropic si cel natural. Cele doua sisteme sunt analizate in paralel si in interactiunea lor istorica, cu determinantii contextului spatio-temporal specific. Proiectul reprezinta prima abordare de acest fel, in care morfodinamica identificata prin mijloacele moderne oferite de teledetectia satelitara, este corelata cu vulnerabilitatile spatiului locuit, de la nivelul constructiilor, al cailor de transport si pana la cel al locuitorilor, prin analiza conditiilor sociale si economice parcurse in evolutia orasului. Cartografia istorica si analizele diacronice, aplicatiile GIS si RS refac spatiul istoric al interactiunii om-mediu.Vulnerabilitatea spatiului este estimata ca o concordanta/neconcordanta intre tendintele de evolutie locala si forma sistemelor geomorfologice sau antropice. Intelegerea starii de vulnerabilitate a spatiului poate avea rezultate practice si teoretice pe termen lung in contextul seismic al orasului, oferind suport pentru actiunile de ameliorare a riscurilor urbane. Rezultatele sunt remarcabile si inedite, atat la nivelul componentei naturale, cat si a celei antropice.

La nivelul spațiului natural, pentru prima data sunt cartate și datate terasele la nivelul orasului Bucuresti in contextul evolutiv al sistemului danubian si in acord cu oscilatiile Marii Negre. Imaginea rezultata nu corespunde decat partial cu hartile teraselor cartate anterior de cercetatori precum Cotet, Posea sau Enciu.

Interferometria satelitara, bazata pe imagini radar de inalta rezolutie, a fost aplicata in proiect pe seturi de date radar satelitare istorice (ERS, Envisat) si actuale (TSX). Reconstituirea DEM-ului istoric din foile de hartă de la 1911 si modelele digitale de teren LiDAR au completat informatiile interferometrice. Datarile absolute ale probelor din aluviunile de terasa si loess prin luminiscenta stimulata optic (SAR-OSL) au largit cadrul evolutiei morfodinamice prin corelari pe spatii extinse si in contextul determinantilor climatici, tectonici si eustatici din Pleistocen-Cuaternar.

La scara spatio-temporală istorica, s-a urmarit pe baza cartografiei istorice reconstituirea organizarii spatiale si functionale a orasului, dar si a interactiunii si impactului antropic asupra mediului natural, focusandu-se analiza pe transformarea prin om a mediului natural al orasului. Rezultatele sunt inedite prin identificarea unor vulnerabilitati si instabilitati potentiale, cu importanta in contextul seismic al orasului. De exemplu, un important aspect il constituie pierderea biodiversitatii spatiului urban, schimbarea dramatica la nivelul serviciilor ecosistemului, vulnerabilizarea complexa a mediului prin disparitia zonelor umede etc.

Etapele 2014 si 2015 din proiect s-au concentrat strict pe componenta umana, plecand de la analize spatiale de hazard seismic, la analize de vulnerabilitate sociala, economica si a spatiului construit, inclusiv analize de vulnerabilitate a retelelor de transport, terminand cu analize de risc in diferite scenarii de cutremur. Datele de intrare le-au reprezentat datele statistice de la trei recensaminte: 1992, 2002 și 2011. Cu toate modificarile aduse limitelor circumscriptiilor de recenzare pentru anonimizarea datelor, cu toate problemele legate de erori introduse la nivelul datelor primare sau a numarului mare de inregistrari lipsa (o problema mai ales a datelor de recensamant 2011), au putut fi obtinute rezultate verificabile in teren si sa fie identificate trenduri si paternuri evolutive la nivelul vulnerabilitatii seismice a orasului. Analizele de vulnerabilitate s-au realizat prin metode multicriteriale care au permis procesarea unui număr mare de variabile de natura diferita (calitative și cantitative). Analize de incertitudine și senzitivitate pe datele de intrare si ponderile acordate au verificat stabilitatea rezultatelor si stabilitatea ierarhizarii hotspoturilor de vulnerabilitate obtinute.

Analizele de vulnerabilitate s-au derulat in functie de 3 scenarii seismice: 1977, 1990 si scenariul cutremurului maxim posibil (Marmureanu, 2010). Analiza la nivel de sectoare a datelor statistice a aratat trendul evolutiei vulnerabilitatii seismice la nivelul perioadei analizate (1992-2011), cu un maxim de deteriorare a situatiei la nivelul sectorului 5. Cu toate modificarile limitelor unitatilor de recenzare, problematica legata de acutizarea situatiei la nivelul arealelor cu probleme sociale cunoscute incă din 1990, precum Ferentari, Rahova etc., ramane evidenta. Rezultatele analizelor contureaza insa si un alt fenomen neintuit pana in prezent: vulnerabilizarea unor areale prin izolare urbana. Este situatia cartierului Giulesti-Sirbi, legat de oras printr-o singura cale de acces.

Analizele de risc seismic au presupus o continuare fireasca a analizelor de vulnerabilitate. Au fost derulate analize cantitative de risc la nivelul fondului construit, al cailor de transport si al populatiei pentru toate cele trei scenarii de cutremure, pe datele de recensamant 2002 si 2011. Rezultatele s-au axat in jurul valorilor reale inregistrate la cutremurul din 1977, ceea ce ne-a validat aplicatia metodologica dezvoltata in proiect. 
Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Află mai multe.                 OK, sunt de acord!